FSC® – Forest Stewardship Council®
FSC

Bæredygtig med kvalitetsstempel


Vi er FSC® sertifisert. Klima- og miljøbeskyttelse er merkesaken vår.


Dette sertifikatet dokumenterer at vår produktkjede oppfyller FSC® sine høye standarer – fra produksjon til bearbeiding, service og logistikk.


Vi støtter aktivt det verdensomspennende arbeidet for å fremme et bæredyktig skogbruk og vi bruker FSC®-sertifiserte materialer til produksjonen av produktene våre.


Produksjonen av FSC®-sertifiserte materialer underligger strenge retningslinjer for bæredyktig skogbruk. Disse inneholder bl.a. overholdelse av nasjonal lovgivning, innfødte folkeslags rettigheter i tillegg til tydelige krav til miljøbeskyttelse.


Forest Stewardship Council A.C. ® (FSC®) definerer og implementerer siden 1996 verdensomspennende standarer for bæredyktig skogbruk. Virksomheter som har mottatt FSC-sertifikatet oppfyller de kravene som FSC® setter. Virksomhetene blir kontrollert regelmessig.